Polityka prywatności i wykorzystanie plików „cookies” w sklepie internetowym „eswieta.pl”
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego poniżej przedstawiamy informacje odnośnie tego, w jaki sposób będą gromadzone i przetwarzane Twoje dane osobowe oraz pliki cookies wykorzystywane przez nasz sklep.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Dawid Sobota, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmy CoolArt, Dawid Sobota, widniejący w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5771991959, REGON 387205363. Adres: ul. Wesoła 25, 42-350 Gniazdów.
  W sprawie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami drogą mailową pod adresem: firmacoolart@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 721106146 oraz pocztą tradycyjną wysyłając list na adres prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.
 2. Dostęp do Twoich danych podmiotów zewnętrznych
  Twoje dane osobowe przekazywane są tylko i wyłącznie podmiotom bezpośrednio związanym z realizacją Twojego zamówienia. Są to nasi pracownicy, operator płatności „przelewy24” otrzymujący Twoje dane niezbędne do dokonania płatności, firma kurierska dostarczająca Twoje zamówienie, która otrzymuje niezbędne dane adresowe do doręczenia paczki, firma zajmująca się marketingiem wykorzystująca Twoje dane do wysyłki informacji handlowych oraz biuro rachunkowe, które otrzymuje do miesięcznych rozliczeń dokumenty sprzedażowe na których widnieją Twoje dane.
 3. Jakie informacje o Tobie gromadzimy i w jakim celu je przetwarzamy
  A) Utworzenie konta w sklepie
  Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu założenia i korzystania z Twojego indywidualnego konta klienta naszego sklepu internetowego, umożliwiając w ten sposób złożenie zamówienia. Twoje dane przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO traktującego o umowie o świadczenie usług. W ten sposób przetwarzane będą następujące dane osobowe: Imię i nazwisko, dane adresowe, email, telefon, adres do wysyłki, dane dotyczące płatności a jeśli składasz zamówienie jako przedsiębiorca, to nazwa firmy oraz numer NIP. Dane te będą zgromadzone do momentu usunięcia przez Ciebie konta w naszym sklepie internetowym lub upływu okresu dla przysługujących Ci roszczeń. W przypadku nie podania danych, nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania ze związanych z nim funkcji, jak złożenie zamówienia czy przeglądanie zrealizowanych zamówień lub śledzenie statusu bieżącego zamówienia.
  B) Złożenie zamówienia
  Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia na podstawie umowy sprzedaży (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z obowiązkiem prawnym dotyczących rachunkowości. W tym celu przetwarzamy następujące dane: Imię i nazwisko, dane adresowe, email, telefon, adres do wysyłki, dane dotyczące płatności a jeśli składasz zamówienie jako przedsiębiorca, to również nazwa firmy oraz numer NIP. Twoje dane przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy sprzedaży, do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego dotyczącego rachunkowości oraz do upływu czasu, w którym przysługuje ci dochodzenie roszczeń. Podanie powyższych danych nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie jest jednoznaczne z brakiem możliwości złożenia zamówienia w sklepie.
  C) Kontakt z nami (obsługa klienta)
  Twoje dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania lub dokonane zgłoszenia. Dane te będziemy przetwarzać na podstawie Art.6 ust. 1 lit. b RODO odnośnie działań podejmowanych na Twoje żądanie lub na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w przypadku kiedy to my skontaktujemy się z Tobą mając ku temu prawnie uzasadniony interes. W tym celu przetwarzane będą następujące dane: Imię i nazwisko, dane adresowe, email, telefon, adres do wysyłki, numer konta, dane dotyczące płatności, historia zakupów a jeśli składasz zamówienie jako przedsiębiorca, to nazwa firmy oraz numer NIP. Twoje dane przetwarzane będą przez okres wiążący nas umową a w przypadku kiedy nie została ona zawarta, tylko został nawiązany sam kontakt z nami do momentu upływu okresu dochodzenia roszczeń. W przypadku niepodania danych nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie czy zgłoszenie.
  D) Ustawienia przeglądarki umożliwiające prowadzenie działań marketingowych
  Przetwarzamy twoje dane osobowe, aby wyświetlać Ci spersonalizowane reklamy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w przypadku, kiedy przetwarzając Twoje dane osobowe mamy w tym nasz prawnie uzasadniony interes. Przetwarzamy następujące dane: Imię i nazwisko, dane adresowe, email, telefon. Twoje dane przetwarzamy w celach marketingowych do czasu usunięcia przez Ciebie plików cookies lub wygaśnięcia ich ważności. W przypadku niepodania wyżej wymienionych danych niemożliwe będzie otrzymywanie przez Ciebie sugestii produktów lub usług, które mogłyby być dla Ciebie interesujące.
  E) Ustawienia przeglądarki umożliwiające prowadzenie działań analitycznych
  Twoje dane przetwarzamy w celu analizy tego, jak korzystasz i poruszasz się po naszym sklepie internetowym, aby jak najlepiej dostosować naszą stronę internetową do Twoich potrzeb i oczekiwań. Dane przetwarzamy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO odnośnie sytuacji, kiedy posiadamy prawnie uzasadniony obowiązek przetwarzając Twoje dane osobowe dla wyżej wymienionych celów.
  Przetwarzamy następujące dane o Tobie: Imię i nazwisko, dane adresowe, email, telefon. Dane te przetwarzamy do czasu usunięcia lub wygaśnięcia plików cookies wykorzystywanych dla celów analitycznych. W sytuacji kiedy nie zaakceptujesz przetwarzania wyżej wymienionych danych, Twoje preferencje dotyczące sposobu korzystania ze sklepu nie zostaną uwzględnione przy pracach nad jego rozwojem.
  F) Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania przez nas informacji handlowych oraz ofert specjalnych. Dane te będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO odnośnie Twojej zgody na na prowadzenie przez nas działań marketingowych. Przetwarzamy następujące dane: Imię i nazwisko, dane adresowe, email, telefon. Twoje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przez ciebie zgody na otrzymywanie wyżej wymienionych informacji lub do czasu potrzebnego dla dochodzenia Twoich roszczeń wobec nas. Jeśli nie podasz nam swoich danych, nie otrzymasz od nas informacji handlowych ani ofert specjalnych.
  G) Subskrypcja newslettera
  Twoje dane będą przetwarzane na potrzeby wysyłki newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO odnośnie jego wysyłki. Przetwarzamy następujące dane osobowe: Imię i nazwisko, dane adresowe, email, telefon. Twoje dane przetwarzać będziemy do czasu wypisania się z newslettera lub do momentu upływu czasu dla dochodzenia Twoich roszczeń względem nas. Nie podając swoich danychnie otrzymasz informacji i nowości dotyczących naszego sklepu internetowego.
  H) Zamieszczenie opinii recenzji
  W przypadku, kiedy po dokonanych zakupach pozostawisz komentarz lub recenzję dotyczącą jednego z naszych produktów, będzie ona widoczna dla innych użytkowników sklepu internetowego. Widoczna będzie treść komentarza/recenzji oraz twoje imię i nazwisko, lub pseudonim jeśli zdecydujesz się skorzystać z takiego rozwiąznia.
  I) Marketing bezpośredni włącznie z profilowaniem
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu personalizacji wyświetlanych reklam. Nie będzie to miało przełożenia na liczbę wyświetlanych reklam a jedynie na dostosowanie ich do tego, co ostatnio było przez Ciebie oglądane w naszym sklepie internetowym. Wykorzystujemy do tego pliki cookies oraz przekazane nam przez Ciebie dane osobowe. Wymienione wyżej działania prowadzimy przetwarzając następujące dane o Tobie: Imie i nazwisko, email, adres IP, pliki cookies. Wymienione działania prowadzimy w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, wykorzystującego dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  Twoje dane przechowujemy do czasu przedawnienia roszczeń, lub usunięcia, braku zgody na wykorzystywanie plików cookies lub do czasu ich wygaśnięcia.
  J) Działania Analityczne
  W celu usprawnienia funkcjonalności naszego sklepu stosujemy działania analityczne. Mają one na celu usprawnić jego działanie i uczynić bardziej przystępnym do korzystania dla klientów. Takie działania będą przez nas stosowane jeśli wyrazisz na to zgodę. W przypadku wyrażenia zgody będziemy brać pod uwagę sposób poruszania się po stronie, co pozwoli nam dostosować układ, treść oraz wygląd strony do potrzeb klientów.
  K) Obsługa reklamacji i zwrotów
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby obsługi procesu reklamacji oraz zwrotu. W tym celu przetwarzamy następujące dane: Imię i nazwisko, dane adresowe, email, telefon, numer konta, historia zakupu. Powyższe dane przetwarzamy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO odnośnie wykonania zawartej z Tobą umowy, zgody na przetwarzanie danych osobowy, której proces ten dotyczy (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Art. 556-576 KC) a także Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.
  L) Wystawianie dokumentów sprzedaży (faktur i paragonów)
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby wystawienia stosownego dokumentu sprzedaży. Dla osób fizycznych będzie to paragon imienny a dla zakupów dokonanych przez firmę faktura VAT. W tym celu przetwarzamy następujące dane osobowe: Imię i nazwisko, dane adresowe, email, adres do wysyłki, dane dotyczące płatności a jeśli składasz zamówienie jako przedsiębiorca, to nazwa firmy oraz numer NIP. Dane te przetwarzamy w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w powiązaniu z przepisami dotyczącymi rachunkowości. Twoje dane przechowywane będą do czasu przedawnienia roszczeń.
 4. Jakie przysługują Ci uprawnienia
  A) Dostępu do twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii Twoich danych zgodnie z Art. 15 RODO oraz Art. 13 ust. 1 lit. f RODO)
  B) Sprostowania zgodnie z Art. 16 RODO
  C) Usunięcia zgodnie z Art. 17 RODO
  D) Ograniczenia przetwarzania zgodnie z Art. 18 RODO
  E) Przeniesienia danych do innego administratora zgodnie z Art. 20 RODO
  F) Wniesienia sprzeciwu wobec przewarzania Twoich danych osobowych zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych w prawnie uzasadnionym interesie) oraz zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO dotyczącym profilowania, a także w przypadku marketingu bezpośredniego, włączając w to profilowanie wykorzystywane na potrzeby marketingu bezpośredniego (Art. 21 ust. 2 RODO)
  W celu wykorzystania wyżej wymienionych możliwości, prosimy o kontakt mailowy na adres firmacoolart@gmail.com
  W przypadku wyrażenia sprzeciwu wobec stosowanej przez nas polityki cookies należy zastosować odpowiednie ustawienia przeglądarki. W punkcie 7 przedstawiamy jak wprowadzić wyżej wymienione ustawienia zależnie od rodzaju wykorzystywanej przeglądarki.
  Omówiliśmy sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli jednak uważasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób naruszający przepisy prawa, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony.
 5. Bezpieczeństwo Twoich danych i miejsce przechowywania
  Przetwarzając Twoje dane osobowe dostosowujemy się do przepisów obowiązującego prawa, a także stosujemy szyfrowanie połączenia wykorzystując do tego certyfikat SSL. Zgromadzone dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Polsce, a terenie której realizujemy Twoje zamówienie.
 6. Pliki cookies, czym są?
  Pliki cookies stosujemy dla ułatwienia korzystania z naszej strony internetowej. Są to dane informatyczne, które wykorzystywane i zapisywane są przez odwiedzane strony na urządzeniach, z których korzystasz podczas ich przeglądania. Pliki te pamiętają ustawienia twojej przeglądarki internetowej, zapisane hasła oraz pozwalają przedstawiać ci spersonalizowane treści. Nasza strona nie ma dostępu do plików cookies zapisanych na Twoim urządzeniu przy przeglądaniu innych stron niż nasza.
 7. Jak zrezygnować z akceptacji plików cookies?
  Jeśli raz zaakceptowałeś pliki cookies, nie oznacza to, że swojej decyzji nie możesz cofnąć. Takie działanie można wykonać w ustawieniach przeglądarki, które są różne zależnie od tego, z jakiej przeglądarki internetowej akurat korzystasz. Pliki cookies są przez nas przetwarzane przez czas nie dłuższy niż 3 lata od Twojej ostatniej wizyty w naszym sklepie. Poniżej prezentujemy możliwości zmiany/sprzeciwu co do przechowywania plików cookies zależnie od przeglądarki, z której akurat korzystasz: